StringUtil

public class StringUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Klasa narzędziowa do ucieczki ciągów znaków w celu typowej manipulacji ciągami.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StringUtil ()

Metody publiczne

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Rozwiń wszystkie zmienne w danym ciągu wraz z ich wartościami na mapie.

Konstruktorzy publiczni

StringUtil

public StringUtil ()

Metody publiczne

zwiększać

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Rozwiń wszystkie zmienne w danym ciągu wraz z ich wartościami na mapie.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Parametry
str String : String źródłowy do rozwinięcia

valueMap

Zwroty
String mapę z nazwami i wartościami zmiennych