Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityPoziom

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel


Wyliczenia poziomu priorytetu profilu Bluetooth oparte na BluetoothProfile.java

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Metody publiczne

int getPriority ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)
static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

Wartości wyliczeniowe

PRIORITY_AUTO_CONNECT

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_AUTO_CONNECT

PRIORITY_WYŁ

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_OFF

PRIORITY_ON

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_ON

PRIORITY_UNDEFINIOWANY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel PRIORITY_UNDEFINED

Metody publiczne

uzyskajPriorytet

public int getPriority ()

Zwroty
int

wartość

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel

wartości

public static final BluetoothPriorityLevel[] values ()

Zwroty
BluetoothPriorityLevel[]