Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState


Wyliczenia dotyczące stanów połączenia Bluetooth oparte na BluetoothProfile.java

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Metody publiczne

int getState ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)
static final BluetoothConnectionState[] values ()

Wartości wyliczeniowe

POŁĄCZONY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTED

ZŁĄCZONY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState CONNECTING

BEZŁADNY

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTED

ROZŁĄCZANIE

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState DISCONNECTING

Metody publiczne

uzyskaj stan

public int getState ()

Zwroty
int

wartość

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState

wartości

public static final BluetoothConnectionState[] values ()

Zwroty
BluetoothConnectionState[]