Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel


BluetoothDevice.java temel alan Bluetooth aygıtı erişim düzeyi numaralandırmaları

Özet

Enum değerleri

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Genel yöntemler

int getAccess ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)
static final BluetoothAccessLevel[] values ()

Enum değerleri

ERİŞİM İZNİ VERİLDİ

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

ERİŞİM_REJECTED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

ERİŞİM_BİLİNMİYOR

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Genel yöntemler

erişim Al

public int getAccess ()

İadeler
int

değeri

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

değerler

public static final BluetoothAccessLevel[] values ()

İadeler
BluetoothAccessLevel[]