PythonVirtualenvHelper

public class PythonVirtualenvHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PythonVirtualenvHelper


Klasa pomocnicza do aktywowania środowiska wirtualnego Python 3.

Streszczenie

Pola

public static final String VIRTUAL_ENV

Konstruktorzy publiczni

PythonVirtualenvHelper ()

Metody publiczne

static void activate ( IRunUtil runUtil, File virtualenvDir)

Aktywuj virtualenv dla RunUtil.

static String getPackageInstallLocation ( IRunUtil runUtil, String virtualenvPath)

Pobiera lokalizację instalacji pakietu Pythona.

static String getPythonBinDir (String virtualenvPath)

Pobiera ścieżkę katalogu bin Pythona.

Pola

WIRTUAL_ENV

public static final String VIRTUAL_ENV

Konstruktorzy publiczni

PythonVirtualenvHelper

public PythonVirtualenvHelper ()

Metody publiczne

Aktywuj

public static void activate (IRunUtil runUtil, 
        File virtualenvDir)

Aktywuj virtualenv dla RunUtil.

Parametry
runUtil IRunUtil : obiekt narzędziowy do uruchamiania poleceń aktywacyjnych virtualenv.

virtualenvDir File : obiekt File reprezentujący utworzony katalog virtualenv.

getPackageInstallLocation

public static String getPackageInstallLocation (IRunUtil runUtil, 
        String virtualenvPath)

Pobiera lokalizację instalacji pakietu Pythona.

Ta metoda wywoła /path/to/venv/bin/pip3 show pip i przeanalizuje lokalizację pakietu na podstawie standardowego wyjścia.

Parametry
runUtil IRunUtil : obiekt narzędziowy do uruchamiania poleceń.

virtualenvPath String : ścieżka do utworzonego katalogu virtualenv.

Zwroty
String ciąg znaków reprezentujący bezwzględną ścieżkę do lokalizacji, w której zainstalowane są pakiety Pythona.

pobierzPythonBinDir

public static String getPythonBinDir (String virtualenvPath)

Pobiera ścieżkę katalogu bin Pythona.

Ta metoda sprawdzi istnienie katalogu.

Parametry
virtualenvPath String

Zwroty
String str, ścieżka do katalogu bin Pythona w venv.

Rzuca
NullPointerException jeśli arg virtualenvPath ma wartość null.
RuntimeException jeśli /path/to/venv/bin nie istnieje.