Zmieniacz właściwości

public abstract class PropertyChanger
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Klasa narzędziowa służąca do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PropertyChanger ()

Metody publiczne

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Funkcja narzędziowa służąca do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości znajdujące się w oryginalnym pliku właściwości zostaną zmodyfikowane.

Konstruktorzy publiczni

Zmieniacz właściwości

public PropertyChanger ()

Metody publiczne

zmienićWłaściwości

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Funkcja narzędziowa służąca do zmiany (lub dodania) elementów w pliku właściwości systemu Android Właściwości znajdujące się w oryginalnym pliku właściwości zostaną zmodyfikowane. Nowe zostaną dodane. Osoba dzwoniąca jest odpowiedzialna za prawidłowe wykorzystanie plików tymczasowych, zarówno oryginalnych, jak i zmodyfikowanych.

Parametry
original File : oryginalny plik właściwości

properties : właściwości do zmiany lub dodania

Zwroty
File ścieżka do nowego pliku właściwości