ModułTestTypeUtil

public class ModuleTestTypeUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ModuleTestTypeUtil


Zawiera typowe metody narzędziowe do sprawdzania modułu.

Streszczenie

Pola

public static final String TEST_TYPE_KEY

public static final String TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

Konstruktorzy publiczni

ModuleTestTypeUtil ()

Metody publiczne

static getMatchedConfigTestTypes ( IConfiguration config, testTypesToMatch) getMatchedConfigTestTypes ( IConfiguration config, testTypesToMatch)

Pobierz zadeklarowane typy testów konfiguracji z dopasowaniem na liście dozwolonych.

static boolean isPerformanceModule ( IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest modułem wydajności.

Pola

TEST_TYPE_KEY

public static final String TEST_TYPE_KEY

TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

public static final String TEST_TYPE_VALUE_PERFORMANCE

Konstruktorzy publiczni

ModułTestTypeUtil

public ModuleTestTypeUtil ()

Metody publiczne

getMatchedConfigTestTypes

public static  getMatchedConfigTestTypes (IConfiguration config, 
                 testTypesToMatch)

Pobierz zadeklarowane typy testów konfiguracji z dopasowaniem na liście dozwolonych.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja do sprawdzenia.

testTypesToMatch : Typy testów do dopasowania.

Zwroty
dopasowane typy testów konfiguracji lub pusta lista, jeśli żaden nie pasuje.

isPerformanceModule

public static boolean isPerformanceModule (IConfiguration config)

Sprawdź, czy konfiguracja jest modułem wydajności.

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja do sprawdzenia.

Zwroty
boolean true , jeśli konfiguracja jest modułem wydajności.