Tuş KilidiDenetleyiciDurumu

public class KeyguardControllerState
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.KeyguardControllerState


Tuş takımı durumları için bir kapsayıcı. ActivityManagerState.java'dan esinlenilmiştir.

Özet

Genel yöntemler

static KeyguardControllerState create ( dump) create ( dump)

KeyguardController'dan bir dumpsys çıktısına dayalı olarak bir KeyguardControllerState oluşturur ve doldurur.

boolean isKeyguardOccluded ()

Tuş kilidi kapalıysa True, aksi takdirde false döndürür.

boolean isKeyguardShowing ()

Tuş kilidi gösteriliyorsa True, değilse false döndürür.

Genel yöntemler

oluşturmak

public static KeyguardControllerState create ( dump)

KeyguardController'dan bir dumpsys çıktısına dayalı olarak bir KeyguardControllerState oluşturur ve doldurur.

parametreler
dump : dumpsys faaliyet faaliyetlerinden elde edilen çıktı

İadeler
KeyguardControllerState Çıktıyı temsil eden KeyguardControllerState veya geçersiz çıktı sağlanırsa null.

Anahtar KorumasıOccluded

public boolean isKeyguardOccluded ()

Tuş kilidi kapalıysa True, aksi takdirde false döndürür.

İadeler
boolean

AnahtarlıkGösteriliyor

public boolean isKeyguardShowing ()

Tuş kilidi gösteriliyorsa True, değilse false döndürür.

İadeler
boolean