JavaCodeCoverageFlusher

public class JavaCodeCoverageFlusher
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.JavaCodeCoverageFlusher


Klasa narzędzia, która resetuje i wymusza opróżnienie pomiarów pokrycia kodu Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames) JavaCodeCoverageFlusher ( ITestDevice device, processNames)

Metody publiczne

forceCoverageFlush ()

Wymusza opróżnienie danych dotyczących pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Konstruktorzy publiczni

JavaCodeCoverageFlusher

public JavaCodeCoverageFlusher (ITestDevice device, 
                 processNames)

Parametry
device ITestDevice

processNames

Metody publiczne

wymuszanie pokryciaFlush

public  forceCoverageFlush ()

Wymusza opróżnienie danych dotyczących pokrycia Java z procesów uruchomionych na urządzeniu.

Zwroty
lista plików zasięgu wygenerowanych na urządzeniu.

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

zresetujZasięg

public void resetCoverage ()

Resetuje liczniki pokrycia kodu Java dla danych procesów.

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException