JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.オブジェクト
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Filterを拡張することで JUnit4 ランナーのフィルタリングを提供するヘルパー クラス。

まとめ

パブリックコンストラクター

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

パブリックメソッド

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター関数。

パブリックコンストラクター

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

パラメーター
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

パブリックメソッド

説明する

public String describe ()

戻り値
String

実行すべき

public boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター関数。

パラメーター
description Description

戻り値
boolean