JUnit4TestFilter

public class JUnit4TestFilter
extends Filter

java.lang.Object
org.junit.runner.manipulation.Filter
com.android.tradefed.util.JUnit4TestFilter


Filter拡張することにより、JUnit4ランナーのフィルタリングを提供するヘルパークラス。

概要

パブリックコンストラクター

JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles) JUnit4TestFilter ( TestFilterHelper filterHelper, extraJarFiles)

パブリックメソッド

String describe ()
boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター機能。

パブリックコンストラクター

JUnit4TestFilter

public JUnit4TestFilter (TestFilterHelper filterHelper, 
                 extraJarFiles)

パラメーター
filterHelper TestFilterHelper

extraJarFiles

パブリックメソッド

説明する

public String describe ()

戻り値
String

shouldRun

public boolean shouldRun (Description description)

テストを実行するかどうかを決定するフィルター機能。

パラメーター
description Description

戻り値
boolean