HprofAllocSiteParser

public class HprofAllocSiteParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.HprofAllocSiteParser


Klasa pomocnicza do analizowania informacji z sekcji Witryny alokacji raportów hprof.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

HprofAllocSiteParser ()

Metody publiczne

parse (File hprofReport)

Przeanalizuj raport tekstowy hprof.

Konstruktorzy publiczni

HprofAllocSiteParser

public HprofAllocSiteParser ()

Metody publiczne

analizować

public  parse (File hprofReport)

Przeanalizuj raport tekstowy hprof.

Parametry
hprofReport File : plik zawierający raport hprof.

Zwroty
mapę zawierającą wyniki