GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Olay türü ve tetikleyici logcat mesajı ile bir logcat olayı tutmak için yapı

Özet

Genel yöntemler

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Genel yöntemler

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

İadeler
LogcatEventType

getMessage

public String getMessage ()

İadeler
String