SigortaUtil

public class FuseUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.FuseUtil


FUSE işlemleri için bir yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

FuseUtil ()

Genel yöntemler

boolean canMountZip ()

Zip montajının desteklenip desteklenmediğini döndürür.

void mountZip (File zipFile, File mountDir)

Bir zip dosyasını salt okunur modda bir dosya sistemi olarak bağlayın.

void unmountZip (File mountDir)

Takılı bir zip dosyasının bağlantısını kesin.

Kamu inşaatçıları

SigortaUtil

public FuseUtil ()

Genel yöntemler

canMountZip

public boolean canMountZip ()

Zip montajının desteklenip desteklenmediğini döndürür.

Zip montajı yalnızca sigortalı fermuar mevcut olduğunda desteklenir.

İadeler
boolean zip montajı destekleniyorsa true . Aksi takdirde yanlış.

mountZip

public void mountZip (File zipFile, 
                File mountDir)

Bir zip dosyasını salt okunur modda bir dosya sistemi olarak bağlayın.

parametreler
zipFile File : monte edilecek bir zip dosyası.

mountDir File : bir bağlama noktası.

unmountZip

public void unmountZip (File mountDir)

Takılı bir zip dosyasının bağlantısını kesin.

parametreler
mountDir File : bir bağlama noktası.