BezpiecznikUtil

public class FuseUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FuseUtil


Klasa pomocnicza dla operacji FUSE.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FuseUtil ()

Metody publiczne

boolean canMountZip ()

Zwraca informację, czy obsługiwany jest montaż zip.

void mountZip (File zipFile, File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Konstruktorzy publiczni

BezpiecznikUtil

public FuseUtil ()

Metody publiczne

canMountZip

public boolean canMountZip ()

Zwraca informację, czy obsługiwany jest montaż zip.

Montaż za pomocą zamka błyskawicznego jest obsługiwany tylko wtedy, gdy dostępny jest zamek błyskawiczny.

Zwroty
boolean true , jeśli obsługiwany jest montaż zip. Inaczej fałszywe.

zamontujZip

public void mountZip (File zipFile, 
                File mountDir)

Zamontuj plik zip jako system plików w trybie tylko do odczytu.

Parametry
zipFile File : plik zip do zamontowania.

mountDir File : punkt montowania.

odmontujZip

public void unmountZip (File mountDir)

Odmontuj zamontowany plik zip.

Parametry
mountDir File : punkt montowania.