NaprawionoByteArrayOutputStream

public class FixedByteArrayOutputStream
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FixedByteArrayOutputStream


ERROR(/OutputStream) , który przechowuje tylko maksymalną ilość danych.

Jest to realizowane poprzez utrzymywanie okrągłej tablicy bajtów o stałym rozmiarze.

Nie jest bezpieczny dla wątków.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tworzy FixedByteArrayOutputStream .

Metody publiczne

InputStream getData ()

Pobiera inputStream do odczytywania zebranych danych wyjściowych.

long size ()
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int data)

Konstruktorzy publiczni

NaprawionoByteArrayOutputStream

public FixedByteArrayOutputStream (int maxDataSize)

Tworzy FixedByteArrayOutputStream .

Parametry
maxDataSize int : przybliżony maksymalny rozmiar w bajtach, który ma być przechowywany w strumieniu wyjściowym

Metody publiczne

otrzymać dane

public InputStream getData ()

Pobiera inputStream do odczytywania zebranych danych wyjściowych.

Nie jest bezpieczny dla wątków. Zakłada się, że podczas odczytu żadne dane nie zostaną zapisane

Zwroty
InputStream

rozmiar

public long size ()

Zwroty
long liczba aktualnie przechowywanych bajtów.

pisać

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametry
b byte

off int

len int

pisać

public void write (int data)

Parametry
data int