FileIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Dosyaları izler ve çok uzun süre boşta kalmışlarsa (yani hiçbiri değiştirilmemişse) bir geri arama yürütür.

Özet

Kamu inşaatçılar

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Varsayılan bir yürütücüyle bir dosya izleyicisi oluşturur.

Herkese açık yöntemler

void start ()

Dosyaları izlemeye başlar.

void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur.

Kamu inşaatçılar

FileIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Varsayılan bir yürütücüyle bir dosya izleyicisi oluşturur.

Parametreler
timeout Duration : maksimum boşta kalma süresi

callback Runnable : çok uzun süre boşta kalırsa yürütmek için geri arama

files File : izlenecek dosyalar

Herkese açık yöntemler

Başlat

public void start ()

Dosyaları izlemeye başlar. Zaten başladıysa işlem yok.

Dur

public void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur. Zaten durdurulmuşsa işlem yok.