RozszerzenieAtomsRegistry

public final class ExtensionAtomsRegistry
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ExtensionAtomsRegistry


ExtensionAtomsRegistry do lokalnego użytku statystykd.

Streszczenie

Pola

public static ExtensionRegistry registry

Pola

rejestr

public static ExtensionRegistry registry