Stałe EmmaXml

public class EmmaXmlConstants
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.EmmaXmlConstants


Stałe używane podczas analizowania raportu XML Emmy.

Streszczenie

Pola

public static final String BLOCK_TAG

public static final String CLASS_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

public static final String LINE_TAG

public static final String METHOD_TAG

public static final String NAME_ATTR

public static final String PACKAGE_TAG

Konstruktorzy publiczni

EmmaXmlConstants ()

Pola

BLOK_TAG

public static final String BLOCK_TAG

CLASS_TAG

public static final String CLASS_TAG

COVERAGE_TAG

public static final String COVERAGE_TAG

LINE_TAG

public static final String LINE_TAG

METODA_TAG

public static final String METHOD_TAG

NAZWA_ATTR

public static final String NAME_ATTR

PAKIET_TAG

public static final String PACKAGE_TAG

Konstruktorzy publiczni

Stałe EmmaXml

public EmmaXmlConstants ()