E-posta

public class Email
extends Object implements IEmail

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.E-posta


Bir e-posta göndermek için bir yardımcı sınıf. Bu sınıfın PLATFORMDAN BAĞIMSIZ OLMADIĞINI unutmayın. Muhtemelen Windows'ta ve muhtemelen Mac OS X'te de başarısız olacaktır. mailer sabitinin işaret ettiği ikili dosyanın bulunmadığı herhangi bir makinede başarısız olur.

Özet

Kamu inşaatçıları

Email ()

Genel yöntemler

void send ( IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem.

Kamu inşaatçıları

E-posta

public Email ()

Genel yöntemler

göndermek

public void send (IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem. Message to, konu ve gövde alanlarının boş olmadığını doğrular, ancak boş denetimlerin ötesinde doğrulama yapmaz. Bu aşamada SMTP düzeyindeki hataların tespit edilemediğini unutmayın. E-postanın eşzamansız doğası nedeniyle, genellikle mesajın zarf göndericisine rapor edilirler. Bu durumda, zarf gönderen genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

parametreler
msg IEmail.Message : IEmail.Message