E-posta

public class Email
extends Object implements IEmail

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Email


E-posta göndermek için yardımcı bir sınıf. Bu sınıfın PLATFORMDAN BAĞIMSIZ OLMADIĞINI unutmayın. Muhtemelen Windows'ta ve muhtemelen Mac OS X'te de başarısız olacaktır. mailer sabiti tarafından işaret edilen ikili dosyanın mevcut olmadığı herhangi bir makinede başarısız olur.

Özet

Kamu inşaatçıları

Email ()

Genel yöntemler

void send ( IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem.

Kamu inşaatçıları

E-posta

public Email ()

Genel yöntemler

Göndermek

public void send (IEmail.Message msg)

Message göndermek için bir yöntem. Message to, Subject ve Body alanlarının boş olmadığını doğrular ancak boş kontrollerin ötesinde doğrulama yapmaz. Bu aşamada herhangi bir SMTP düzeyindeki hatanın tespit edilemeyeceğini unutmayın. E-postanın eşzamansız yapısından dolayı, bunlar genellikle mesajın zarf göndericisine bildirilecektir. Bu durumda zarfı gönderen kişi genellikle MAILER-DAEMON'dan hatanın ayrıntılarını içeren bir e-posta alır.

Parametreler
msg IEmail.Message : Gönderilmeye çalışılacak IEmail.Message