Cihaz KurtarmaModuUtil

public class DeviceRecoveryModeUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.DeviceRecoveryModeUtil


Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice managedDevice, long timeoutMs, long bufferMs)

Bir cihazı kurtarma modunda ana işletim sistemine geri yükler.

static void bootOutOfRecovery ( IManagedTestDevice device, long timeoutMs)

Bir cihazı kurtarma modunda ana işletim sistemine geri yükler.

Kamu inşaatçıları

Cihaz KurtarmaModuUtil

public DeviceRecoveryModeUtil ()

Genel yöntemler

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice managedDevice, 
        long timeoutMs, 
        long bufferMs)

Bir cihazı kurtarma modunda ana işletim sistemine geri yükler. Kurtarma başladığında adb komutlarını hemen göndermek mümkün olmayacağından, KURTARMA durumu başladıktan sonra isteğe bağlı olarak bekleyebilir.

parametreler
managedDevice IManagedTestDevice : önyüklenecek IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar bekleneceği

bufferMs long : cihaz kurtarma durumuna girdikten sonra beklenecek msn sayısı

atar
DeviceNotAvailableException

bootOutOfRecovery

public static void bootOutOfRecovery (IManagedTestDevice device, 
        long timeoutMs)

Bir cihazı kurtarma modunda ana işletim sistemine geri yükler.

parametreler
device IManagedTestDevice : önyüklenecek IManagedTestDevice

timeoutMs long : cihazın kurtarma durumunda olması için ne kadar bekleneceği

atar
DeviceNotAvailableException