ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

public static interface ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher

com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T>


Öğelerin bir tür koşulla eşleşip eşleşmediğini belirlemek için bir arayüz.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract boolean matches (T element)

Verilen element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

Herkese açık yöntemler

maçlar

public abstract boolean matches (T element)

Verilen element gerekli koşulu karşılayıp karşılamadığını belirleyin

Parametreler
element T : eşleşecek nesne

İadeler
boolean koşul karşılandıysa true . aksi takdirde false .