ClangProfileIndexer

public final class ClangProfileIndexer
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClangProfileIndexer


Klasa narzędziowa indeksująca pomiary pokrycia kodu Clanga.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClangProfileIndexer (File profileTool)
ClangProfileIndexer (File profileTool, IRunUtil runUtil)

Metody publiczne

void index ( rawProfileFiles, File outputFile) index ( rawProfileFiles, File outputFile)

Indeksuje surowe pliki profili LLVM i zapisuje dane pokrycia do pliku wyjściowego.

Konstruktorzy publiczni

ClangProfileIndexer

public ClangProfileIndexer (File profileTool)

Parametry
profileTool File

ClangProfileIndexer

public ClangProfileIndexer (File profileTool, 
        IRunUtil runUtil)

Parametry
profileTool File

runUtil IRunUtil

Metody publiczne

indeks

public void index ( rawProfileFiles, 
        File outputFile)

Indeksuje surowe pliki profili LLVM i zapisuje dane pokrycia do pliku wyjściowego.

Parametry
rawProfileFiles : lista plików .profraw do indeksowania

outputFile File : plik, do którego mają zostać zapisane wyniki

Rzuca
w przypadku awarii narzędzia