ByteArrayUtil

public class ByteArrayUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ByteArrayUtil


Bayt dizisinde çalışacak yardımcı programlar, örneğin baytları tam sayıya dönüştürmek.

Java'nın işaretsiz bir değer türü yoktur, bu nedenle 4 baytta depolanan işaretsiz bir tamsayıyı uzun bir değere veya 2 baytta depolanan işaretsiz kısa bir tamsayıyı bir tamsayı değerine dönüştürmek için genişletme gerekir.

Özet

Kamu inşaatçıları

ByteArrayUtil ()

Genel yöntemler

static int getInt (byte[] bytes, int offset, int length)

Verilen baytlardan bir tamsayı alın.

static long getLong (byte[] bytes, int offset, int length)

Verilen baytlardan uzun bir değer alın.

static String getString (byte[] bytes, int offset, int length)

Dizeyi verilen baytlardan alın.

Kamu inşaatçıları

ByteArrayUtil

public ByteArrayUtil ()

Genel yöntemler

getInt

public static int getInt (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Verilen baytlardan bir tamsayı alın.

Java'nın işaretsiz bir değer türü yoktur, bu nedenle 2 baytta depolanan işaretsiz bir kısa mesajı bir tamsayı değerine dönüştürmek için genişletme gerekir.

parametreler
bytes byte : bir bayt dizisi.

offset int : tamsayı verisinin başlangıç ​​ofseti.

length int : tamsayı verisinin uzunluğu.

İadeler
int verilen baytlardan bir int değeri.

getLong

public static long getLong (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Verilen baytlardan uzun bir değer alın.

Java'nın işaretsiz bir değer türü yoktur, bu nedenle 4 baytta depolanan işaretsiz bir tamsayıyı uzun bir değere dönüştürmek için genişletme gerekir.

parametreler
bytes byte : bir bayt dizisi.

offset int : uzun değerin başlangıç ​​ofseti.

length int : uzun değerin uzunluğu.

İadeler
long verilen baytlardan uzun bir değer.

getString

public static String getString (byte[] bytes, 
        int offset, 
        int length)

Dizeyi verilen baytlardan alın.

parametreler
bytes byte : bir bayt dizisi.

offset int : dize verilerinin başlangıç ​​ofseti.

length int : dize verilerinin uzunluğu.

İadeler
String