Hata raporu

public class Bugreport
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.Bugreport


Hata raporu dosya referanslarını tutan nesne, düz hata raporu ve sıkıştırılmış hata raporu (bugreportz) ile uyumludur.

Özet

Kamu inşaatçıları

Bugreport (File bugreportFile, boolean isZipped)

Genel yöntemler

void close ()

Hata raporu nesnesi tarafından tutulan dosyaları temizleyin.

File getFileByName (String name)

Hata raporundaki adla ilişkili ERROR(/File) değerini döndürün.

getListOfFiles ()

Sıkıştırılmış hata raporunun içinde bulunan dosyaların listesini döndürür.

File getMainFile ()

Hata raporu ana dosyasına işaret eden bir ERROR(/File) döndürün.

boolean isZipped ()

Sıkıştırılmış bir hata raporuysa true, aksi takdirde false döndürün.

void log (String dataName, ITestLogger logger)

Sıkıştırılmış olsun ya da olmasın Hata Raporunu kaydetmeye yardımcı olur.

Kamu inşaatçıları

Hata raporu

public Bugreport (File bugreportFile, 
        boolean isZipped)

parametreler
bugreportFile File

isZipped boolean

Genel yöntemler

kapat

public void close ()

Hata raporu nesnesi tarafından tutulan dosyaları temizleyin. Nesne artık kullanılmadığında çağrılmalıdır.

getFileByName

public File getFileByName (String name)

Hata raporundaki adla ilişkili ERROR(/File) değerini döndürün. Bulunamazsa veya ad boşsa boş. Sıkıştırılmamış hata raporu her zaman boş döndürür. Döndürülen dosya bir kopyadır ve kullanıcı tarafından uygun şekilde yönetilmelidir.

parametreler
name String

İadeler
File

getListOfFiles

public getListOfFiles ()

Sıkıştırılmış hata raporunun içinde bulunan dosyaların listesini döndürür. Sıkıştırılmış bir hata raporu değilse boş.

İadeler

getMainFile

public File getMainFile ()

Hata raporu ana dosyasına işaret eden bir ERROR(/File) döndürün. Düz bir hata raporu için, düz hata raporunun kendisini döndürür. Sıkıştırılmış bir hata raporu için ana giriş dosyasını döndürür. Döndürülen dosya bir kopyadır ve kullanıcı tarafından uygun şekilde yönetilmelidir.

İadeler
File

sıkıştırılmış

public boolean isZipped ()

Sıkıştırılmış bir hata raporuysa true, aksi takdirde false döndürün.

İadeler
boolean

kayıt

public void log (String dataName, 
        ITestLogger logger)

Sıkıştırılmış olsun ya da olmasın Hata Raporunu kaydetmeye yardımcı olur.

parametreler
dataName String : günlüğe kaydedilen verinin adı.

logger ITestLogger : günlüğü almak için bir ITestLogger .