BinaryState

public final enum BinaryState

com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum, IGNORE no-op durumuyla ON/OFF durumunu kaydetmek için kullanılır.

Özet

Enum değerleri

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

Genel yöntemler

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

Enum değerleri

GÖRMEZDEN GELMEK

public static final BinaryState IGNORE

KAPALI

public static final BinaryState OFF

AÇIK

public static final BinaryState ON

Genel yöntemler

değeri

public static BinaryState valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
BinaryState

değerler

public static final BinaryState[] values ()

İadeler
BinaryState[]