Narzędzia Adb

public class AdbUtils
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


Klasa narzędziowa do operacji adb.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AdbUtils ()

Metody publiczne

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

Aktualizuje $PATH, jeśli używana jest specjalna wersja adb.

Konstruktorzy publiczni

Narzędzia Adb

public AdbUtils ()

Metody publiczne

aktualizacjaAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

Aktualizuje $PATH, jeśli używana jest specjalna wersja adb.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation .

runUtil IRunUtil : Obiekt IRunUtil używany do uruchamiania poleceń systemowych.

adbPath String : Ścieżka do pliku binarnego adb.