AdbRootAsansör

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


Gerektiğinde oluşturulduğunda AutoCloseable kökünü etkinleştiren ve tamamlandığında kök durumunu geri yükleyen bir Otomatik Kapatılabilir.

Özet

Kamu inşaatçıları

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Genel yöntemler

void close ()

Kamu inşaatçıları

AdbRootAsansör

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

parametreler
device INativeDevice

atar
DeviceNotAvailableException

Genel yöntemler

kapat

public void close ()