Winda AdbRoot

public class AdbRootElevator
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


Funkcja AutoCloseable , która włącza root adb po zbudowaniu, jeśli to konieczne, i przywraca stan root po zakończeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Metody publiczne

void close ()

Konstruktorzy publiczni

Winda AdbRoot

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

Parametry
device INativeDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()