AbiFormatter

public class AbiFormatter
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.AbiFormatter


Abi için yardımcı program sınıfı.

Özet

Alanlar

public static final String FORCE_ABI_DESCRIPTION

public static final String FORCE_ABI_STRING

Kamu inşaatçıları

AbiFormatter ()

Genel yöntemler

static String formatCmdForAbi (String str, String abi)

Belirli bir işaretçiyi değiştirerek belirli bir dizeyi ona özel değerler içerecek şekilde biçimlendiren yardımcı yöntem.

static String getDefaultAbi ( ITestDevice device, String bitness)

Verilen bitlik için varsayılan abi adını almak için yardımcı yöntem

static String[] getSupportedAbis ( ITestDevice device, String bitness)

Verilen bitlik için desteklenen abis listesini almak için yardımcı yöntem

Alanlar

FORCE_ABI_DESCRIPTION

public static final String FORCE_ABI_DESCRIPTION

FORCE_ABI_STRING

public static final String FORCE_ABI_STRING

Kamu inşaatçıları

AbiFormatter

public AbiFormatter ()

Genel yöntemler

formatCmdForAbi

public static String formatCmdForAbi (String str, 
        String abi)

Belirli bir işaretçiyi değiştirerek belirli bir dizeyi ona özel değerler içerecek şekilde biçimlendiren yardımcı yöntem.

parametreler
str String : Özel işaretleyiciler içeren biçimlendirmek için String | .ABI_REGEX değiştirilecek

abi String : Üzerinde çalışmak istediğimiz abinin String .

İadeler
String biçimlendirilmiş dize

getDefaultAbi

public static String getDefaultAbi (ITestDevice device, 
        String bitness)

Verilen bitlik için varsayılan abi adını almak için yardımcı yöntem

İadeler
String verilen abi için varsayılan abi adı. Bir şeyler ters giderse null döndürür.

atar
DeviceNotAvailableException

getSupportedAbis

public static String[] getSupportedAbis (ITestDevice device, 
        String bitness)

Verilen bitlik için desteklenen abis listesini almak için yardımcı yöntem

parametreler
bitness String : 32 veya 64 veya boş dize

İadeler
String[] o bitliğin desteklenen abi listesi

atar
DeviceNotAvailableException