AaptParser.AaptVersion

public static final enum AaptParser.AaptVersion

com.android.tradefed.util.AaptParser.AaptVersion


APK dosyalarını ayrıştırmak için kullanılan AAPT sürümü için seçenekler listesi.

Özet

Enum değerleri

AaptParser.AaptVersion AAPT

AaptParser.AaptVersion AAPT2

Genel yöntemler

String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)
String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)
static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)
static final AaptVersion[] values ()

Enum değerleri

AAPT

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT

AAPT2

public static final AaptParser.AaptVersion AAPT2

Genel yöntemler

dumpBaggingKomutu

public String[] dumpBadgingCommand (File apkFile)

parametreler
apkFile File

İadeler
String[]

dumpXmlTreeCommand

public String[] dumpXmlTreeCommand (File apkFile)

parametreler
apkFile File

İadeler
String[]

değeri

public static AaptParser.AaptVersion valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
AaptParser.AaptVersion

değerler

public static final AaptVersion[] values ()

İadeler
AaptVersion[]