SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler

public final class SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler
extends SecondaryUserHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler


Obsługa ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Metody publiczne

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktorzy publiczni

SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler

public SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler ()

Metody publiczne

getParametrIdentyfikator

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String