NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


Trình xử lý đặc biệt thông báo cho SuiteModuleLoader rằng abi phụ không được tạo mô-đun.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()