Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FoldableExpandingHandler

public class FoldableExpandingHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.FoldableExpandingHandler


Một IModuleParameterHandler mở rộng sang hơn cho mỗi cấu hình có thể gập lại phi chính.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

FoldableExpandingHandler ()

Phương pháp công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng đối với các mô-đun IConfiguration tham số module cụ thể thiết lập.

expandHandler ( states) expandHandler ( states)
String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Các nhà xây dựng công cộng

FoldableExpandingHandler

public FoldableExpandingHandler ()

Phương pháp công khai

applySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng đối với các mô-đun IConfiguration tham số module cụ thể thiết lập. Ví dụ, đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc các bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

expandHandler

public  expandHandler ( states)

Thông số
states

Lợi nhuận

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Lợi nhuận
String