kontroler modułu Sdk32

public class Sdk32ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
  com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
    com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk32ModuleController


Przeprowadzaj testy tylko na testowanych urządzeniach z pakietem SDK w wersji 32 lub nowszej.

Użyj tego wiersza, dodając ten wiersz do pliku AndroidTest.xml:

<object type="module_controller"
 class="com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk32ModuleController" />

Podsumowanie

Konstruktory publiczne

Sdk32ModuleController()

Konstruktory publiczne

kontroler modułu Sdk32

public Sdk32ModuleController ()