Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sdk31ModuleController

public class Sdk31ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk31ModuleController


Chỉ chạy thử nghiệm nếu thiết bị đang thử nghiệm là phiên bản SDK 31 trở lên.

Sử dụng bằng cách thêm dòng này vào AndroidTest.xml của bạn:

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk31ModuleController ()

Các nhà xây dựng công cộng

Sdk31ModuleController

public Sdk31ModuleController ()