Kontroler modułu CommandSuccessModule

public class CommandSuccessModuleController
extends BaseModuleController

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.CommandSuccessModuleController


Klasa bazowa kontrolera modułu umożliwiająca pominięcie modułu testowego w przypadku niepowodzenia polecenia powłoki.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CommandSuccessModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler modułu CommandSuccessModule

public CommandSuccessModuleController ()

Metody publiczne

powinien biegać

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Metoda decydująca o tym, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuca
DeviceNotAvailableException