ValidateSuiteConfigHelper

public class ValidateSuiteConfigHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ValidateSuiteConfigHelper


Bu sınıf, IConfiguration yüklenen IConfiguration beklenen gereksinimleri karşıladığının doğrulanmasına yardımcı olacaktır: - Yapı sağlayıcıları yok - Sonuç bildiricisi yok

Özet

Herkese açık yöntemler

static void validateConfig ( IConfiguration config)

Bir konfigürasyonun bir pakette çalışması için düzgün şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin.

Herkese açık yöntemler

validateConfig

public static void validateConfig (IConfiguration config)

Bir konfigürasyonun bir pakette çalışacak şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin.

Parametreler
config IConfiguration : IConfiguration için IConfiguration kontrol edilecek bir IConfiguration .