SuiteModuleLoader.ConfigFilter

public static class SuiteModuleLoader.ConfigFilter
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader.ConfigFilter


ERROR(/FilenameFilter) , aby znaleźć wszystkie pliki konfiguracyjne w katalogu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConfigFilter ()

Metody publiczne

boolean accept (File dir, String name)

Konstruktorzy publiczni

Filtr konfiguracji

public ConfigFilter ()

Metody publiczne

zaakceptować

public boolean accept (File dir, 
                String name)

Parametry
dir File

name String

Zwroty
boolean