Połączenie modułów

public class ModuleMerger
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ModuleMerger


Klasa pomocnicza dla operacji związanej z łączeniem ITestSuite i ModuleDefinition po podziale.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModuleMerger ()

Metody publiczne

static boolean arePartOfSameSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Zwraca wartość true, jeśli oba zestawy są częścią tego samego pierwotnego podziału.

static void mergeSplittedITestSuite ( ITestSuite suite1, ITestSuite suite2)

Połącz moduły z jednego pakietu do drugiego.

Konstruktorzy publiczni

Połączenie modułów

public ModuleMerger ()

Metody publiczne

arePartOfSameSuite

public static boolean arePartOfSameSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Zwraca wartość true, jeśli oba zestawy są częścią tego samego pierwotnego podziału. Inaczej nieprawda.

Parametry
suite1 ITestSuite

suite2 ITestSuite

Zwroty
boolean

mergeSplittedITestSuite

public static void mergeSplittedITestSuite (ITestSuite suite1, 
        ITestSuite suite2)

Połącz moduły z jednego pakietu do drugiego.

Parametry
suite1 ITestSuite : pakiet, który otrzyma moduł od drugiego.

suite2 ITestSuite : pakiet, który udostępni moduł.