MoblyYamlResultTestNameListHandler

public class MoblyYamlResultTestNameListHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultTestNameListHandler


Wynik Mobly YAML Obsługa elementu „Lista nazw testów”.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultTestNameListHandler

public MoblyYamlResultTestNameListHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList