MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Mobly yaml sonucu 'Özet' öğesi işleyicisi.

Özet

iç içe sınıflar

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Genel yöntemler

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Kamu inşaatçıları

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Genel yöntemler

üstesinden gelmek

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

parametreler
docMap

İadeler
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary