CarryDnaeError

public class CarryDnaeError
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.junit4.CarryDnaeError


DeviceNotAvailableException JUnit4 çerçevesi aracılığıyla taşımak için Dahili ERROR(/RuntimeException) .

Özet

kamu inşaatçılar

CarryDnaeError ( DeviceNotAvailableException e)

Genel yöntemler

DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Bu sarmalayıcı tarafından taşınan DeviceNotAvailableException döndürür.

kamu inşaatçılar

CarryDnaeError

public CarryDnaeError (DeviceNotAvailableException e)

parametreler
e DeviceNotAvailableException

Genel yöntemler

getDeviceNotAvailableException

public DeviceNotAvailableException getDeviceNotAvailableException ()

Bu sarmalayıcı tarafından taşınan DeviceNotAvailableException döndürür.

İadeler
DeviceNotAvailableException