SubprocessTfLauncher

public abstract class SubprocessTfLauncher
extends Object implements IBuildReceiver , IInvocationContextReceiver , IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.SubprocessTfLauncher


Testleri ayrı bir TF kurulumuna karşı çalıştırmak için bir IRemoteTest .

Testleri çalıştırmak için harici bir java işlemi başlatır. TF ünitesini veya fonksiyonel testleri sürekli olarak çalıştırmak için kullanılır.

Özet

alanlar

public static final String ANDROID_SERIAL_VAR

ortam

public static final String PARENT_PROC_TAG_NAME

public static final String SUBPROCESS_TAG_NAME

Farklılaştırmak için TF alt sürecine geçirilecek olan etiket

protected IBuildInfo mBuildInfo

protected mCmdArgs

protected IConfiguration mConfig

protected String mRootDir

protected IRunUtil mRunUtil

protected File mTmpDir

kamu inşaatçılar

SubprocessTfLauncher ()

Genel yöntemler

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setInvocationContext ( IInvocationContext invocationContext)

Korumalı yöntemler

void addJavaArguments ( args) addJavaArguments ( args)

Alt işlem çağrısına fazladan java parametreleri eklenmesine izin verin.

String getJava ()
IRunUtil getRunUtil ()

Subprocess komutu için kullanılacak IRunUtil döndürür.

void postRun ( ITestInvocationListener listener, boolean exception, long elapsedTime)

TF testi bittikten sonra yapılacak işlemler.

void preRun ()

Testi çalıştırmadan önce kurulum.

void setEventStreaming (boolean eventStreaming)

Use-event-streaming'i ayarlayın.

void setProtoReporting (boolean protoReporting)
void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

IRunUtil'i ayarlayın.

alanlar

ANDROID_SERIAL_VAR

public static final String ANDROID_SERIAL_VAR

ortam adb seçimini etkileyen değişken.

PARENT_PROC_TAG_NAME

public static final String PARENT_PROC_TAG_NAME

SUBPROCESS_TAG_NAME

public static final String SUBPROCESS_TAG_NAME

Farklılaştırmak için TF alt sürecine geçirilecek olan etiket

mBuildInfo

protected IBuildInfo mBuildInfo

mCmdArgs

protected mCmdArgs

mConfig

protected IConfiguration mConfig

mRootDir

protected String mRootDir

mRunUtil

protected IRunUtil mRunUtil

mTmpDir

protected File mTmpDir

kamu inşaatçılar

SubprocessTfLauncher

public SubprocessTfLauncher ()

Genel yöntemler

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

parametreler
buildInfo IBuildInfo

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

setInvocationContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

parametreler
invocationContext IInvocationContext

Korumalı yöntemler

addJava Argümanları

protected void addJavaArguments ( args)

Alt işlem çağrısına fazladan java parametreleri eklenmesine izin verin.

parametreler
args : fazladan olanları eklememiz gereken geçerli argüman listesi.

java'yı al

protected String getJava ()

İadeler
String

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Subprocess komutu için kullanılacak IRunUtil döndürür.

İadeler
IRunUtil

çalıştırma sonrası

protected void postRun (ITestInvocationListener listener, 
        boolean exception, 
        long elapsedTime)

TF testi bittikten sonra yapılacak işlemler.

parametreler
listener ITestInvocationListener : sonuçların bildirileceği orijinal ITestInvocationListener .

exception boolean : Test içinde istisna ortaya çıkarsa doğrudur.

elapsedTime long : testleri çalıştırmak için geçen süre.

çalıştırma öncesi

protected void preRun ()

Testi çalıştırmadan önce kurulum.

setEventStreaming

protected void setEventStreaming (boolean eventStreaming)

Use-event-streaming'i ayarlayın. Birim testi için açık.

parametreler
eventStreaming boolean

setProtoRaporlama

protected void setProtoReporting (boolean protoReporting)

parametreler
protoReporting boolean

setRunUtil

protected void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

IRunUtil'i ayarlayın. Birim testi için açık.

parametreler
runUtil IRunUtil