PythonUnitTestResultParser

public class PythonUnitTestResultParser
extends MultiLineReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.PythonUnitTestResultParser


Interpretuje dane wyjściowe testów uruchamianych za pomocą platformy unittest Pythona i tłumaczy je na wywołania serii ITestInvocationListener s. Wyniki tych testów są zgodne z następującą gramatyką EBNF:

TestReport ::= TestResult* Stan linii TimeMetric [FailMessage*]. TestResult ::= string \u201c(\u201cstring\u201d)\u201d \u201c\u2026\u201d SingleStatus. FailMessage ::= EqLine \u201cERROR:\u201d string \u201c(\u201cstring\u201d)\u201d Linia śledzenia linii. SingleStatus ::= \u201cok\u201d | \u201cBŁĄD\u201d. TimeMetric ::= \u201cRan\u201d liczba całkowita \u201ctestuje w\u201d float \u201ds\u201d. Stan ::= \u201cOK\u201d | \u201cBŁĄD (błędy=\u201d int \u201c)\u201d. Śledzenie ::= ciąg+.

Przykładowe wyjście (przekazanie): test_size (test_rangelib.RangeSetTest) ... ok test_str (test_rangelib.RangeSetTest) ... ok test_subtract (test_rangelib.RangeSetTest) ... ok test_to_string_raw (test_rangelib.RangeSetTest) ... ok test_union (test_rangelib. RangeSetTest)... ok

-------------------------------------------------- -------------------- Przeprowadzono 5 testów w ciągu 0,002 s

OK

Przykładowe wyjście (nie powiodło się) test_size (test_rangelib.RangeSetTest) ... BŁĄD

================================================== ==================== BŁĄD: test_size (test_rangelib.RangeSetTest) -------------------------------- ------------------------------------------------ Śledzenie ( ostatnie wywołanie ostatnie): Plik „test_rangelib.py”, linia 129, w test_rangelib podnieś ValueError() ValueError ------------------------------------- ------------------------------------------ Przeprowadzono 1 test w ciągu 0,001 s NIEUDANE (błędy=1)

Przykładowe wyjście z kilkoma przypadkami brzegowymi (niepowodzenie): testError (foo.testFoo) ... BŁĄD testExpectedFailure (foo.testFoo) ... oczekiwane niepowodzenie testFail (foo.testFoo) ... FAIL testFailWithDocString (foo.testFoo) foo bar . .. FAIL testOk (foo.testFoo) ... ok testOkWithDocString (foo.testFoo) foo bar ... ok testPominięty (foo.testFoo) ... pominięty 'powód foo' testUnexpectedSuccess (foo.testFoo) ... nieoczekiwany sukces

================================================== ==================== BŁĄD: testError (foo.testFoo) ---------------------- ------------------------------------------------ Śledzenie ( ostatnie wywołanie): Plik „foo.py”, linia 11, w teścieError self.assertEqual(2+2, 5/0) ZeroDivisionError: dzielenie liczb całkowitych lub modulo przez zero

================================================== ==================== NIEPOwodzenie: testFail (foo.testFoo) -------------------------------- ------------------------------------------------ Śledzenie ( ostatnie wywołanie): Plik „foo.py”, linia 8, w testFail self.assertEqual(2+2, 5) AssertionError: 4 != 5

================================================== ==================== NIEPOwodzenie: testFailWithDocString (foo.testFoo) foo bar -------------------- -------------------------------------------------- Traceback (ostatnie ostatnie wywołanie): Plik „foo.py”, linia 31, w testFailWithDocString self.assertEqual(2+2, 5) AssertionError: 4 != 5

-------------------------------------------------- -------------------- Przeprowadzono 8 testów w ciągu 0,001 s

NIEUDANE (niepowodzenia=2, błędy=1, pominięte=1, oczekiwane awarie=1, nieoczekiwane sukcesy=1)

DO ZROBIENIA: Rozważ refaktoryzację całej klasy, obsługa jest obecnie dość skomplikowana.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

PythonUnitTestResultParser ( ITestInvocationListener listener, String runName)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener .

PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener s.

PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters) PythonUnitTestResultParser ( listeners, String runName, includeFilters, excludeFilters)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener s, z określonymi filtrami włączania i wykluczania.

Metody publiczne

void finalizeParser ()
boolean isCancelled ()
void processNewLines (String[] lines)

Przetwórz dane wyjściowe testu jednostkowego języka Python i zgłoś przeanalizowane wyniki.

void setFinalizeWhenParsing (boolean shouldFinalize)

Konstruktorzy publiczni

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser (ITestInvocationListener listener, 
        String runName)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener .

Parametry
listener ITestInvocationListener

runName String

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser ( listeners, 
        String runName)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener s.

Parametry
listeners

runName String

PythonUnitTestResultParser

public PythonUnitTestResultParser ( listeners, 
        String runName, 
         includeFilters, 
         excludeFilters)

Utwórz nowy PythonUnitTestResultParser , który raportuje do danego ITestInvocationListener s, z określonymi filtrami włączania i wykluczania.

Parametry
listeners

runName String

includeFilters

excludeFilters

Metody publiczne

sfinalizowaćParser

public void finalizeParser ()

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean

procesNoweLinie

public void processNewLines (String[] lines)

Przetwórz dane wyjściowe testu jednostkowego języka Python i zgłoś przeanalizowane wyniki.

Metodę tę należy wywołać tylko raz z pełnym wyjściem, w przeciwieństwie do metody bazowej w MultiLineReceiver .

Parametry
lines String

setFinalizeWhenParsing

public void setFinalizeWhenParsing (boolean shouldFinalize)

Parametry
shouldFinalize boolean