Yerel Stres Testi

public class NativeStressTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTest


Belirli bir cihazda yürütülebilir bir yerel stres testi çalıştıran bir Test.

Tamamlanan yinelemelerin sayısını ayrıştırmak ve bu sonuçları ITestInvocationListener s'ye bildirmek için NativeStressTestParser kullanır.

Özet

Kamu inşaatçıları

NativeStressTest ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

String getModuleName ()

Çalıştırmak için Android yerel test modülünü edinin.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

void setModuleName (String moduleName)

Android yerel stres testi modülünü çalışacak şekilde ayarlayın.

Kamu inşaatçıları

Yerel Stres Testi

public NativeStressTest ()

Genel yöntemler

cihaz al

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

Çalıştırmak için Android yerel test modülünü edinin.

İadeler
String çalıştırılacak yerel test modülünün adı veya ayarlanmadıysa null

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

Android yerel stres testi modülünü çalışacak şekilde ayarlayın.

Parametreler
moduleName String : Çalıştırılacak yerel test modülünün adı