Yerel Karşılaştırma Testi

public class NativeBenchmarkTest
extends Object implements IDeviceTest , IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.NativeBenchmarkTest


Belirli bir cihazda yürütülebilir yerel bir kıyaslama testi çalıştıran bir Test.

Ortalama işlem süresini ve ITestInvocationListener ile sonuçlanan işlemler arasındaki gecikmeyi ayrıştırmak için NativeBenchmarkTestParser kullanır.

Özet

Kamu inşaatçıları

NativeBenchmarkTest ()

Genel yöntemler

ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

String getModuleName ()

Çalıştırmak için Android yerel kıyaslama test modülünü edinin.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

void setModuleName (String moduleName)

Android yerel kıyaslama test modülünü çalışacak şekilde ayarlayın.

Kamu inşaatçıları

Yerel Karşılaştırma Testi

public NativeBenchmarkTest ()

Genel yöntemler

cihaz al

public ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

getModuleName

public String getModuleName ()

Çalıştırmak için Android yerel kıyaslama test modülünü edinin.

İadeler
String çalıştırılacak yerel test modülünün adı veya ayarlanmadıysa null

koşmak

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Testleri çalıştırır ve sonucu dinleyiciye bildirir.

Parametreler
testInfo TestInformation : Testleri çalıştırmak için yararlı bilgiler içeren TestInformation nesnesi.

listener ITestInvocationListener : test sonuçlarının ITestInvocationListener

Atar
DeviceNotAvailableException

setCihaz

public void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice

setModuleName

public void setModuleName (String moduleName)

Android yerel kıyaslama test modülünü çalışacak şekilde ayarlayın.

Parametreler
moduleName String : Çalıştırılacak yerel test modülünün adı