ITestInformationAlıcı

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationAlıcı


Bazı sınıflar için TestInformation almak için arayüz. Bu arabirim, IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) kullanabildikleri için IRemoteTest için gerekli değildir.

Özet

Genel yöntemler

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Genel yöntemler

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

İadeler
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

parametreler
testInformation TestInformation