INativeCihaz Testi

public interface INativeDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.INativeDeviceTest


Bir INativeDevice başvurusuna ihtiyaç duyan nesne arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract INativeDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

abstract void setDevice ( INativeDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Genel yöntemler

getDevice

public abstract INativeDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
INativeDevice INativeDevice

setCihaz

public abstract void setDevice (INativeDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device INativeDevice : kullanılacak INativeDevice