DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation

public static class DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation


Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie dzienników reporterom.

Streszczenie

Pola

public mLogs

Konstruktorzy publiczni

LogAnnotation ( logs) LogAnnotation ( logs)

Metody publiczne

Class<? extends Annotation> annotationType ()
boolean equals (Object other)
int hashCode ()

Pola

mLogi

public  mLogs

Konstruktorzy publiczni

Adnotacja dziennika

public LogAnnotation ( logs)

Parametry
logs

Metody publiczne

typ adnotacji

public Class<? extends Annotation> annotationType ()

Zwroty
Class<? extends Annotation>

równa się

public boolean equals (Object other)

Parametry
other Object

Zwroty
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int